Stijnzijn

Menu
Column
We maken een kringetje van jongens en van meisjes Sinds Netflix eind 2016 de culthit Stranger Things lanceerde, lijkt het alsof de wereld ondergedompeld is in een ware eighties revival. Africa van Toto wordt grijsgedraaid, voor originele Nintendo consoles wordt grof geld neergelegd, spionnen worden omgelegd alsof de Koude Oorlog nooit ophield te bestaan… Ik geloof zelfs dat ik gisteren epauletten in het straatbeeld spotte.
Opinie
Column
Interview
Longread
Getuigenis
Longread
Spullenobesitas “Je hebt te veel spullen, Stijn. Hoe gaan we dat ooit allemaal in het appartement krijgen?” Mijn vriend en ik hadden net een huurcontract ondertekend…
Longread
Hoeveel vrienden kun je hebben? Veel vrienden hebben lijkt simpel. Een housewarming hier, een gemeenschappelijke vriendin daar en hopla, de volgende dag blinkt er een vriendschapsverzoek op Facebook. Maar hoeveel…